NEOLAS POLSKA
Energie odnawialne w Polsce

O NAS
Spółka NEOLAS POLSKA została utworzona w 2012 roku, z siedzibą w Warszawie i kapitałem hiszpańskiego udziałowca NEOLAS INGENIERIA, S.L. NEOLAS POLSKA specjalizuje się w w opracowaniu i realizacji projektów energii odnawialnej w zakresie technologii fotowoltaicznej, wiatrowej i innych technologii odnawialnych.
Energia słoneczna stała się najważniejszym źródłem energii do produkcji energii elektrycznej w dużej części świata. Wierzymy, że będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko i zmiany klimatu.

Co robimy
Po ponad 20 latach obecności na rynkach energii odnawialnej w różnych krajach na świecie, Neolas Polska posiada doświadczenie w przeprowadzeniu każdego etapu projektów OZE, w tym:
1
Otrzymaniu prawa do gruntu
Zabezpieczony tytuł własności gruntu dla projektu.
2
Otrzymaniu decyzji środowiskowej
Uzyskanie od odpowiednich organów administracyjnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.
3
Otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy lub MPZP
Uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.), ostatecznej decyzji o lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego i / lub uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ostatecznej decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, umożliwiającej otrzymanie pozwolenia na budowę dla wszystkich odpowiednich obiektów projektu.
4
Opracowaniu/ustaleniu warunków przyłączenia
Uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wiążących warunków przyłączenia, umożliwiającymi przyłączenie projektu do publicznej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej oraz przesyłanie do niej całej wytworzonej energii elektrycznej z projektu.
5
Otrzymaniu pozwolenia na budowę
Uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ostatecznego pozwolenia na budowę, które mogą zostać zastąpione zmianami prawa, w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na gruncie, o którym mowa w definicji kamienia milowego „Prawo do ziemi".
6
Budowa
Prace budowlane mogą być kontynuowane wyłącznie na podstawie ostatecznego i wiążącego pozwolenia na budowę. NEOLAS POLSKA buduje własne projekty dla klientów z lokalnymi partnerami budowlanymi w Polsce.
7
O&M
Eksploatacja i konserwacja (O&M) stała się samodzielnym segmentem w branży energii odnawianej i NEOLAS POLSKA powszechnie uznaje, że wysokiej jakości usługi O&M ograniczają potencjalne ryzyko, zwiększają wyrównywany koszt energii elektrycznej (LCOE) i umożliwiają podpisania umowy zakupu energii (PPa) ceny i pozytywnie wpływają na zwrot z inwestycji (rOi).

NEOLAS POLSKA
NASZE PROJEKTY W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:
WŁOCHY
HISZPANIA
TURCJA
POLSKA
USA
PROJEKTY W 100% REALIZOWANE PRZEZ NEOLAS POLSKA W LATACH 2020-2023 W POLSCE

SOLAR 2020
SOLAR 2020
8 PV Projektów 1 MW każdy
100% udziałów w SPV
DOROTA SOLAR
DOROTA SOLAR
1 PV Projekt 1 MW
100% udziałów w SPV
SOLAR 2021
SOLAR 2021
3 PV Projekty 1 MW każdy
100% udziałów w SPV
SOLAR 2022
SOLAR 2022
7 PV Projektów 1 MW każdy
100% udziałów w SPV
SOLAR 2023
SOLAR 2023
1 Projekt PV 50 MW
100% udziałów w SPV
FW LUBIESZEWO
FW LUBIESZEWO
1 Projekt wiatrowy 25 MW
100% udziałów w SPV
TARNAWA SOLAR
TARNAWA SOLAR
1 Projekt PV 50 MW
ZREALIZOWANE PROJEKTY ENERGII ODNAWIALNEJ
Z UDZIAŁEM ZESPOŁU NEOLAS POLSKA

PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE
 • Park fotowoltaiczny Paradas, Sewilla, 3,48 MW w Hiszpanii
 • Park fotowoltaiczny Osuna, Sewilla, 1,14 MW w Hiszpanii
 • 8 parków fotowoltaicznych Basilicata, 5 MW we Włoszech
 • Naziemny projekt fotowoltaiczny, Latina, Lacjum, 7,84 MW we Włoszech
 • Projekt fotowoltaiczny dotyczący szklarni, Riwiera Francuska Alpy, 11 MW we Francji
 • Projekt fotowoltaiczny na ziemi, Barletta-Andria-Trani, Apulia, 4,99 MW we Włoszech
 • Projekt fotowoltaiczny na ziemi, Barnya, Kyustendil, 5,14 MW w Rumunii
 • Projekt fotowoltaiczny na ziemi, Kraj Saary, 1,5 MW w Niemczec


PROJEKTY WIATROWE
 • Farma wiatrowa GECAMA, 300 MW w Hiszpanii (w trakcie)
 • Farma wiatrowa Atalaya, 150 MW w Hiszpanii (w trakcie)
 • Farma wiatrowa Rescore, 1 MW w Polsce
 • Farma wiatrowa Kisilice, 32,8 MW w Polsce
 • Farma wiatrowa Malbork, 20 MW w Polsce
 • Farma wiatrowa Krasin, 30 MW w Polsce
 • Farma wiatrowa Kowalewo, 33 MW w Polsce
PROJEKTY HYDRO
 • Elektrownia wodna Yesil, 14 MW w Turcji
 • Elektrownia wodna Yuce, 11 MW w Turcji
 • Elektrownia wodna Mereklel, 11 MW w Turcji
 • Elektrownia wodna Akinci, 12 MW w Turcji
 • Elektrownia wodna Caykara, 34 MW w Turcji
 • Elektrownia wodna Akpinar, 10 MW w Turcji
NASZA WIZJA
Mimo że turbiny wiatrowe są odnawialnym źródłem energii i nie zanieczyszczają środowiska wciąż wiele osób uważa, że wytwarzają one dużo hałasu i dodatkowo szpecą krajobraz. W NEOLAS POLSKA wiemy, że dobrze zlokalizowana farma wiatrowa nie wpływa na odbiór krajobrazu a ponadto wbrew powszechnej opinii nie jest ona źródłem hałasu.

Energia wiatru jest najbardziej ekologicznym i odnawialnym sposobem pozyskiwania energii, ponieważ zależy od aktywności wiatru. Głównym powodem, dla którego rozwijamy działalność w zakresie turbin wiatrowych, jest nasza świadomość trudnej sytuacji ekologicznej, w jakiej się znajdujemy. Wierzymy, że pozyskiwanie energii z wiatru to nadzieja dla naszej planety na poprawę jej obecnej kondycji.

Made on
Tilda